Konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm. ) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez:

I. indywidualne praktyki lekarskie oraz indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w zakresie:

  1. lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i porad lekarskich w ośrodku rehabilitacji dziennej – Elbląg
  2. porad lekarskich w ośrodku rehabilitacji dziennej – Filia w Pasłęku
  3. leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
  4. psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej
  5. neurologii lub neurologii dziecięcej

II. osoby legitymujące się fachowymi uprawnieniami do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. logopedii

ZAKOŃCZONY