Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i młodzieży

Telefony:

Rejestracja: ( 55 ) 232 74 50
codziennie w godz. 8:00 – 18:00

Godziny pracy:

poniedziałek – środa: 8:00 – 15:30
czwartek – piątek: 10:30 – 18:00


W ośrodku rehabilitacji dziennej realizujemy świadczenia w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego pacjentom:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo- porodowego,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo- rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej),
 • z zespołami aberracji chromosomów(np. zespół Downa),
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu(np. dziecięce porażenie mózgowe , miopatie, zaniki nerwowo- mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • z zaburzeniem integracji sensorycznej,
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji i obejmuje:

 • porady lekarskie,
 • świadczenia z zakresu fizjoterapii (ćwiczenia usprawniające, zabiegi fizjoterapeutyczne),
 • świadczenia z zakresu neuropsychologii (psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy),
 • świadczenia z zakresu logopedii.

Stosowane metody terapeutyczne: NDT, PNF, fizykoterapia, hydroterapia,masaż leczniczy, terapia logopedyczna, terapia psychopedagogiczna, terapia psychologiczna, elementy terapii SI, terapia ręki.


Wskazówki dotyczące oceny rozwoju dziecka:

Prawidłowa ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka jest niezbędnym elementem badania przeprowadzonego w celu postawienia rozpoznania i podjęcia decyzji o terapii.

Z doświadczenia wynika, że informacje zbierane od Państwa w gabinecie lekarskim lub terapeutycznym mogą być niewystarczające do przeprowadzenia prawidłowej analizy.

W celu usprawnienia wywiadu prosimy aby w miarę możliwości przed umówioną wizytą lekarską wypełnili Państwo formularz odpowiedni do wieku dziecka.

Wypełniony druk należy wydrukować, przynieść na wizytę i/ lub przesłać drogą e-mail do Ośrodka w celu włączenia do dokumentacji medycznej dziecka. Mamy nadzieję, że ta forma wymiany informacji przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy pomiędzy Państwem a naszą jednostką.


Formularz wstępnego badania dla:


Warunki przyjęć:

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym  mogą  kierować lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • lekarz POZ.

Pacjent zapisuje  się do Ośrodka dostarczając skierowanie od jednego z ww lekarzy ( honorowane są również skierowania z gabinetów prywatnych, jeśli mają podpisany kontrakt z NFZ ) osobiście, listownie lub e-mailem.

Skierowanie powinno zawierać:

 • nazwę poradni do której pacjent jest kierowany,
 • pieczęć instytucji wydającej skierowanie,
 • pełne dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, Pesel, adres z kodem pocztowym),
 • diagnozę (jeśli pacjent ją posiada, lub wpis „do obserwacji”, gdy diagnoza nie jest ustalona),
 • symbol choroby wg klasyfikacji ICD 10,
 • pieczęć z numerem wykonywania zawodu i podpis lekarza wystawiającego skierowanie.
Galeria