Poradnia logopedyczna

Telefony:

Rejestracja: ( 55 ) 232 74 50

codziennie w godz. 8:00 – 18:00

Godziny pracy poradni:

poniedziałek: 13:00 – 18:00

wtorek: 08:00 – 12:00

środa: 8:00 – 12:00

czwartek:16:00 – 18:00

piątek: 08:00 – 12:30


W poradni logopedycznej realizujemy wszelkie działania profilaktyczne, diagnostyczne, korekcyjne oraz instruktażowe dla rodziców/ opiekunów zmierzające do zapobiegania, rozpoznawania, ograniczania i likwidowania zaburzeń mowy.

 

Diagnoza polega na ocenie stopnia rozwoju mowy pacjenta i obejmuje następujące elementy:

 • wywiad z rodzicami (w przypadku małego dziecka),
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych pacjenta,
 • określenie stanu rozwoju mowy,
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • badanie słuchu fonematycznego
 • badanie lateralizacji.

Po przeprowadzonych badaniach pacjent otrzymuje prognozę trwania terapii logopedycznej, ustalany jest termin zajęć oraz zalecenia do pracy w domu.


KIEDY POWINNIŚMY SKORZYSTAĆ Z PORADY SPECJALISTY?

 • Twoje dziecko ma problem z mówieniem: dwuletnie a nawet trzyletnie dziecko nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy,
 • Twoje dziecko ma problem z jedzeniem: odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów, a Ty nadal podajesz mu miksowane i papkowate pokarmy,
 • u Twojego dziecka obserwujesz nadmierne ślinienie się, stale uchyloną buzię,
 • Twoje dziecko jest wcześniakiem, długotrwale przebywało w inkubatorze, było karmione sondą,
 • Twoje dziecko jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi,
 • u Twojego dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe,
 • Twoje dziecko nie mówi płynnie, powtarza sylaby, wyrazy, jaka się.

WARUNKI PRZYJĘĆ

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent zapisuje  się do Poradni dostarczając skierowanie ( honorowane są również skierowania z gabinetów prywatnych, jeśli mają podpisany kontrakt z NFZ ) osobiście, listownie lub e-mailem.

Skierowanie powinno zawierać:

 • nazwę poradni, do której pacjent jest kierowany,
 • pieczęć instytucji wydającej skierowanie,
 • pełne dane pacjenta ( imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, dres z kodem pocztowym),
 • diagnozę ( jeśli pacjent ją posiada, lub wpis „do obserwacji”, gdy diagnoza nie jest ustalona),
 • symbol choroby wg klasyfikacji ICD 10,
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza wystawiającego skierowanie.
Galeria