Praktyki zawodowe

Informacje dla osób, które chcą odbyć praktyki w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży

Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu od wielu lat są przeprowadzane studenckie praktyki zawodowe.

Warunkiem zorganizowania praktyki jest podpisanie POROZUMIENIA o przeprowadzenie praktyk studenckich pomiędzy Uczelnią a Ośrodkiem.

Warunkiem odbycia praktyk jest dostarczenie podania

  • bezpośrednio do sekretariatu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu ul. Królewiecka 2; 82-300 Elbląg,
  • listownie na adres Ośrodka,
  • drogą e-mali.

Ponadto każdy student zobowiązany jest posiadać :

  • skierowanie na praktykę zawodową,
  • książeczkę zdrowia, która student powinien przedstawić w Ośrodku przed rozpoczęciem praktyk,
  • dzienniczek  praktyk zawodowych.