Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

Telefony:

Rejestracja: ( 55 ) 232 74 50

codziennie w godz. 8:00 – 18:00

Koordynator poradni: 572 897 977

Godziny pracy:

poniedziałek: 8:00 – 18:00

środa: 10:30 – 15:30

czwartek: 13:00 – 18:00


Poradnia realizuje świadczenia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W zakresie kompetencji Poradni pozostaje:

 • diagnostyka prowadzona przez zespół specjalistów ( lekarz psychiatra, i psycholog, pedagog, logopeda ),
 • porady kompleksowo–konsultacyjne ( wstępne lub kontrolne porady lekarza psychiatry i zespołu specjalistów ),
 • terapia indywidualna w ramach programu terapeutycznego,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców  pacjentów Poradni,
 • współpraca z rodziną oraz placówkami oświatowymi ( przedszkola, szkoły, inne placówki)

W poradni oferujemy następujące formy terapii: Ruch Rozwijający W. Sherborne, terapia behawioralna, elementy Treningu Umiejętności Społecznych, zajęcia z elementami usprawniania sensorycznego, terapia przez zabawę, techniki relaksacyjne, Metoda Dobrego Startu i inne formy terapii w zależności od potrzeb pacjenta.

W skład zespołu terapeutycznego Poradni wchodzą: psychiatra, psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta.

Wszyscy członkowie zespół posiadają szeroką wiedzę zdobytą podczas specjalistycznych szkoleń oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCENY ROZWOJU DZIECKA W KIERUNKU ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU:

Dzieci są różne, każde z nich jest wyjątkowe i osiąga kolejne umiejętności w swoim własnym tempie. Jeśli jednak istnieją rzeczy, które nas niepokoją, warto jest skontaktować się ze specjalistą, by ocenił rozwój naszego dziecka i podpowiedział co robić dalej.

Zachowania, które szczególnie powinny zwrócić uwagę rodziców:

Po ukończeniu 12 miesiąca życia:

 • brak kontaktu wzrokowego,
 • odrzucanie kontaktu cielesnego, dziecko nie lubi być przytulane, głaskane, wyrywa się, jest wówczas niespokojne,
 • brak reakcji na imię, dziecko wydaje się być głuche, ale usłyszy np. szeleszczenie rozpakowywanego cukierka,
 • brak gaworzenia, dziecko nie wypowiada sylab, a po 16 miesiącu życia brak prostych słów np: mama, tata, am, daj.

Po ukończeniu 18 miesiąca życia:

 • brak wskazywania palcem, około półtoraroczne dziecko potrafi wskazać opiekunowi coś co go zainteresowało (auto na ulicy, psa, czy ciekawą zabawkę)
 • brak zainteresowania otoczeniem, dziecko lubi się bawić samo, nie interesują go rówieśnicy
 • brak zabaw „na niby”, dziecko nie bawi się w karmienie lalki, jazdę autem, sprzątanie
 • zabawy niezgodne z przeznaczenie zabawki, np. odwrócenie samochodu i kręcenie jego kołami, wprawianie w ruch obrotowy klocków, butów itp., ustawianie samochodów w rzędy
 • uwielbienie rutyny, wszystkie czynności muszą być wykonywane zawsze w ten sam sposób (dojście do sklepu, jedzenie tego samego na śniadanie). Złamanie rutyny powoduje silne negatywne reakcje dziecka
 • nadwrażliwość na dźwięki, dotyk (niechęć do noszenia niektórych ubrań np. z wełny), smak- strukturę jedzenia (grudki)
 • manieryzmy ruchowe- trzepotanie rączkami, kołysanie się, obracanie się w kółko.

Jeśli Państwa dziecko przejawia chociaż 2 z wyżej wymienionych zachowań wskazany jest kontakt ze specjalistą.


WARUNKI PRZYJĘĆ:

Pacjent zapisuje  się do Poradni dostarczając skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu ( honorowane są również skierowania z gabinetów prywatnych, jeśli mają podpisany kontrakt z NFZ ) osobiście, listownie lub e-mailem.

Skierowanie powinno zawierać:

 • nazwę poradni do której pacjent jest kierowany,
 • pieczęć instytucji wydającej skierowanie,
 • pełne dane pacjenta (imię i nazwisko, datę urodzenia, Pesel, adres z kodem pocztowym),
 • diagnozę (jeśli pacjent ją posiada, lub wpis „do obserwacji”, gdy diagnoza nie jest ustalona),
 • symbol choroby wg klasyfikacji ICD 10,
 • pieczęć z numerem wykonywania zawodu i podpis lekarza wystawiającego skierowanie.
Galeria