Poradnia neurologiczna dla dzieci

Telefony:

Rejestracja: ( 55 ) 232 74 50

codziennie w godz. 8:00 – 18:00

Godziny pracy poradni:

środa: 14:00 – 18:00


Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież do 18 rż. z wszelkiego rodzaju schorzeniami układu nerwowego.


WARUNKI PRZYJĘĆ

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent zapisuje  się do Poradni dostarczając skierowanie ( honorowane są również skierowania z gabinetów prywatnych, jeśli mają podpisany kontrakt z NFZ ) osobiście, listownie lub e-mailem.

Skierowanie powinno zawierać: 

  • nazwę poradni, do której pacjent jest kierowany,
  • pieczęć instytucji wydającej skierowanie,
  • pełne dane pacjenta ( imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, dres z kodem pocztowym),
  • diagnozę ( jeśli pacjent ją posiada, lub wpis „do obserwacji”, gdy diagnoza nie jest ustalona),
  • symbol choroby wg klasyfikacji ICD 10,
  • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza wystawiającego skierowanie.
Galeria