Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży

Telefony:

Rejestracja: ( 55 ) 232 74 50

codziennie w godz. 8:00 – 18:00

Godziny pracy poradni:

wtorek: 9:00 – 13:30

czwartek: 12:00 – 18:00


W Poradni Rehabilitacyjnej zajmujemy się rozpoznawaniem, diagnostyką, leczeniem oraz rehabilitacją wrodzonych i nabytych schorzeń występujących w obrębie narządu ruchu.

Lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej wykorzystują wszystko co najlepsze z obszaru kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu leczniczego. Każdorazowo program terapii zostaje dobrany indywidualnie do rodzaju schorzenia i wieku pacjenta, co gwarantuje większą skuteczność rehabilitacji.


WARUNKI PRZYJĘĆ

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent zapisuje  się do Poradni dostarczając skierowanie ( honorowane są również skierowania z gabinetów prywatnych, jeśli mają podpisany kontrakt z NFZ ) osobiście, listownie lub e-mailem.

Skierowanie powinno zawierać: 

  • nazwę poradni, do której pacjent jest kierowany,
  • pieczęć instytucji wydającej skierowanie,
  • pełne dane pacjenta ( imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, dres z kodem pocztowym),
  • diagnozę ( jeśli pacjent ją posiada, lub wpis „do obserwacji”, gdy diagnoza nie jest ustalona),
  • symbol choroby wg klasyfikacji ICD 10,
  • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza wystawiającego skierowanie.
Galeria