Gabinety fizjoterapii

Telefony:

Rejestracja: ( 55 ) 232 74 50

codziennie w godz. 8:00 – 18:00

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00


Leczenie ruchem to nie tylko zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wzmocnienie siły mięśni, poprawa sprawności ogólnej, ale również stymulacja rozwoju umysłowego, zwiększenie samodzielności i umiejętności niezbędnych w życiu.

Dzięki bardzo dobrze wyposażonej sali gimnastycznej i wykwalifikowanemu personelowi wykonujemy ćwiczenia indywidualne i grupowe dla osób chorych i niepełnosprawnych wykorzystując całą gamę metod i środków stosowanych obecnie w kinezyterapii.

Nasze gabinety fizjoterapii wyposażone są w sprzęt umożliwiający wykonywanie zabiegów z zakresu:

 • kinezyterapii ( ćwiczenia metodą NDT – Bobath, ćwiczenia, metodą PNF, terapię manualną, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, ćwiczenia na zestawie bloczkowo – ciężarkowym ),
 • fizykoterapii ( elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo, okłady żelowe zimne i ciepłe ),
 • hydroterapii ( masaż hydropowietrzny całościowy, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, aquavibron ),
 • oraz masaż suchy i mechaniczny ( masaż suchy służy do przygotowania mięśni i ścięgien do ćwiczeń ruchowych. U niemowląt i małych dzieci, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, z MPD ogromne znaczenie ma stymulacja dotykowa – masaż Shantali )

WARUNKI PRZYJĘĆ

Podstawą realizacji świadczeń w gabinecie fizjoterapii jest skierowanie na cykl zabiegów.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ:

 • lekarz specjalista: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i  traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia: odpowiednio j.w.;
 • lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

W przypadku dzieci – skierowania wystawiają odpowiednio lekarze specjaliści dziecięcy.

 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Od 1 stycznia 2019 r. skierowanie powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z NFZ,
 • pełne dane pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – dokument potwierdzający tożsamość ),
 • rozpoznanie w języku polskim,
 • kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD 10,
 • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo- oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • pieczęć z numerem wykonywania zawodu i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

Skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.

Galeria